Skip links

Kanser Önleyici Bitkiler

Kanser Önleyici Bitkiler

CURCUMA LONGA(KURKUMİN)

Kurkumin, birçok seviyede kanser hücresiyle etkileşerek kemoterapi ve radyoterapi etkisini güçlendirir. Tümör hücrelerinin hastaya yayılmasını ve damarlanmasını engeller. Kunkuminle yapılan faz I çalışmada 800mg/gün Kurkuminin oral alımıyla toksisite bulğusu görülmemiştir. Ağıdan alındıktan 1-2 saat sonra kan düzeyi zirveye ulaşır ve 12 saat içinde kanda düzeyi oldukça azalır. Ülkemizde Zerdecal olarak bilinir.

VİSCUM ALBUM( MİSTLETOE)

Bitkisel tıpta antikanserojen sıklıkla kullanılır. Antikanser özelliğe sahip olduğu laboratuar çalışmalarında anlaşılmıştır. Hayvan çalışmalarında akciger kanseri metastazını azalttığı saptanmış olup insan çalışmaları yetersizdir.

ARTEMİSİA ANNUA(Chinese Wormwood)

Klinikte sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Son zamanlarda kanser hücrelerini öldürdüğü saptanmıştır. Yapılan hayvan çalışmalarında yumurtalık kanserinin büyümesini ve damarlanmasının azalttığı gösterilmiştir.

SCUTELLARİA BAİCALENSİS(CHİNESE SKULLCAP)

Prostat kanseri tedavisinde Çin bitkisel tıbbında kullanılmaktadır.

RESVERATROL(GRAPE SEED EXTRACT)

Üzüm ve şarapta bulunan bir fitoaleksindir. Tümör damarlanmasını azalttığı kanıtlanmıştır. Hayvan çalışmalarında sinir kaynaklı tümörleri azaltmıştır.

CHİNESE MAGNOLİA OFFİCİNAL TREE

Çin manolya ağacı tohumu Kanser hücresinin damarlanmasını ve büyümesini engelleyen honokiol aktif bileşenini içerir.

SİLYBUM MARİANUM(MİLK THİSTLE)

Bu bitkinin meyve ve tahumlarından elde edilenpolifenol ve flavanoidler birçok tumor türüne karşı güçlü aktiviteye sahiptir. Insan yumurtalık kanserine etkisi olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde deve dikeni olarak bilinir.

CAMELLİA SİNENSİS(GREEN TEA)

Yeşil çay, polifenol ve kateşinler içerir. Bu bileşenler meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını engellemektedir. Yeşil çay ekstresinin doz kısıtlayıcı yanetkileri kafeine bağlı hazım ve sinir sistemi şikayetleridir.

GİNKGO BİLOBA

Gen düzenleyici ve kanser damarlanmasını azaltıcı özelliği vardır.Kemoterapi etkinliğini artırır.En çok EGb761 ekstresi kullanılır.

PANAXGİNSENG

Ginsengin saponin denilen bileşenlerinin kanser önleyici özellikleri vardır.