Skip links

Tansiyon Ölçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tansiyon Ölçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hipertansiyonun doğru tanısı ve tedavi edilmesinde kan basıncının doğru ölçülmesi son derece önemlidir. Ancak ölçüm sırasından basit bazı kurallara uyulmaması bile önemli hatalara neden olabilir. Öncelikle ölçüm yapan alet doğru olmalıdır. Aletimizin doğru ölçüm yaptığını öğrendikten sonra ölçüm sırasında dikkat etmemiz gereken önemli bazı durumlar şunlardır:

  • Kan basıncı ölçümü yapılacak kol kasların kasılmasına engel olmak için desteklenmelidir.
  • Kolun kalp seviyesinin altında veya üstünde tutulması kan basıncının olduğundan düşük veya yüksek ölçülmesine neden olacağından kalp seviyesine getirildikten sonra ölçüm yapılmalıdır.
  • Kan basıncı ilk kez klinikte ölçülürken her iki koldan ölçülmeli, tekrarlanan ölçümlerde hangi kolda daha yüksek ölçülürse daha sonraki ölçümlerde o kol kullanılmalıdır. Evde yapılan ölçümlerin takibi aynı koldan yapılmalıdır.
  • Kullanılan aletin manşonu ( kolu saran kısmı) hasta için uygun boyutta olmalıdır.
  • Kan basıncı doğru bir şekilde ölçüldükten sonra elde edilen değer kayıt edilmelidir.

Hipertansiyon tanısı için sadece tek bir ölücümde yukarıda belirtilmiş değerlerin aşılması yeterli değildir. Özellikle sağlık kuruluşlarında doktor ve hemşirelerce yapılan ölçümlerde hastanın gerçek kan basıncını yansıtmayan yüksek değerler ölçülebilir. Bu durum tıp dilinde beyaz önlük hipertansiyonu olarak adlandırılır. Tedavinin planlanmasında hastaneye ya da muayenehane yerine ev koşullarında yapılan çok sayıda sağlıklı ölçüm daha değerlidir. Kalpte pompalanan kanın vücudumuzdaki organlara ulaşabilmesi için damar içinde belli bir basınç da olması gerekmektedir. Bu basınç tüm vücudumuz sistemleri ile belirli limitler içinde tutulmaya çalışılır. Genellikle insanlar da sabittir çok değişmez.